60% 70% 80% 90%

Послуги роботодавцям

Каталог послуг

1.Інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці.

2.Інформування роботодавців у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості (далі – ЦЗ).

3.Інформування роботодавців про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності або особисті якості, шляхом розміщення відомостей про них (без наведення прізвищ) на спеціальних стендах у секторі по роботі з роботодавцями та на відповідному файлі електронної бази даних ЄІАС.

4.Інформування про витрати ЦЗ коштів страхового фонду з розкриттям досягнутого ефекту за статтями бюджету.

5.Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом.

6.Здійснення на замовлення роботодавця підбору необхідних працівників із використанням психодіагностичних методик: проведення тестування, оцінка та інтерпретація результатів.

7.Сприяння укомплектуванню кадрами підприємств, організацій, установ шляхом надання дотацій для фінансування частини витрат на оплату праці при прийомі на роботу певних категорій безробітних.

8.Задоволення потреб у робочої силі при виконанні певних видів робіт, які потребують тимчасових працівників.

9.Допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом представлення вакансій для потенційних працівників в ході проведення ярмарок вакансій.

10.Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві.

11.Надання комплексу спеціальних послуг у розв’язанні проблеми роботи із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників. З цією метою здійснення превентивних та адаптаційних заходів, спрямованих на підбір роботи, профнавчання, залучення до самозайнятості цих громадян, консультування щодо змісту їх прав і державних гарантій, психологічну адаптацію працівників до початку їх фактичного звільнення.

12.Консультування щодо впровадження певних норм законодавства про працю і зайнятість, державне соціальне страхування на випадок безробіття, в т.ч. при вивільненні працівників.

13.Забезпечення роботодавця повною інформацією щодо виконання ним обов’язків перед Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та його прав як страхувальника, здійснення автоматизованого обліку надходження коштів до Фонду.

14.Допомога у підготовці текстів оголошень про вакансії і пошук кадрів для їх розміщення у ЄІАС, засобах масової інформації.

15.Сприяння у проведенні роботодавцями співбесід із кандидатами на робочі місця – розробка і забезпечення відповідними рекомендаціями по техніці їх проведення, надання приміщень для зустрічі з кандидатами.

16.Проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб.

17.Розміщення в центрах зайнятості у Паспортах ПОУ відомостей про підприємства, їх історію, продукцію, що вони випускають, соціально-економічне становище тощо, інформації про вакансії.

18.Проведення ярмарок вакансій, конкурсу на звання „Кращий роботодавець року”, конкурсу на кращу публікацію про роботодавця.

19.Реєстрація трудових договорів та консультації з порядку їх укладання.

20.Консультування з використання праці іноземців.

21.Консультування з працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці.

22.Консультування щодо надання послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном.

Послуги надаються державною службою зайнятості безкоштовно.

 

 

Корисна інформаціядля роботодавців

 

Розміри страхових внесків на випадок безробіття

Законом України від 25.12.2008 р. №799-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення», що набув чинності 13 січня 2009 р., встановлено нові розміри страхових внесків.

Розмір внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшується на 0,4% і становитиме в 2009 році:

-         для роботодавців - 1,6 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", виплату доходу (прибутку) за договорами цивільно-правового характеру та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

-       для найманих працівників, військовослужбовців, працюючих пенсіонерів, іноземців - 0,6 відсотка суми оплати праці, грошового забезпечення, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб.

-        для юридичних та фізичних осіб, які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру - 2,2 відсотка суми витрат на виплату доходу (прибутку);

-        для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, а також громадян України, які працюють за межами України та не застраховані в системі обов'язкового державного соціального страхування країни, в якій вони перебувають, - 2,2 відсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку).

Антикризовим Законом передбачено, що з 1 січня 2010 року військові формування, які нараховують грошове забезпечення військовослужбовцям, повинні сплачувати страхові внески на випадок безробіття в розмірі 1,6 %.

Згідно із Закономстрахові внески сплачуються одночасно із виплатою заробітної плати, а не один раз на місяць як було визначено раніше.

Розширюється коло осіб, які підлягають страхуванню на випадок безробіття. Відтепер до них належатимуть:

-         наймані працівники;

-        особи, які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами;

-         особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

-         особи, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень, та на інших підставах, передбачених законодавством про працю;

-         військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби);

-         працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку;

-         іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.