60% 70% 80% 90%

Охорона здоровя

Фінансування ЦРЛ
   Витрати на 1 мешканця – 727,8 грн., проти 710,15 у 2015р.
   На медикаменти -3531,9 тис.грн., 1 ліжко-день 14,51 грн. проти 15,21 грн. у 2015р.
   На харчування – 1463,6 тис. грн., 1 ліжко-день 8,56грн. проти 6,28 грн. у 2015р.
   Позабюджетні надходження – 1955209,00 грн.
                          ( з них 1625467,00 грн.спецкошти та 329742,00   грн. благодійні)
                           на 1 мешканця –           16,92 грн.
   На пільгові рецепти використано 590000,00 грн.
                         ( в т.ч. -  250000,00 цукровий діабет)

  КЕКВ
 
Найменування видатків за економічною класифікацією
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
Плановий обсяг фінансування на рік Профінансовано з початку року Заборгованість по платежам  
  84 098,4 83 877,3 149,5  
  2000  Поточні видатки 84 098,4 83 877,3 149,5  
  2110 Оплата праці  працівників бюджетних установ 54 745,3 54 596,0 142,1  
  2120 Нарахування на заробітну плату 12 174,3 12 170,7 1,6  
  2200 Використання товарів і послуг 8 969,2 8 931,7 5,1  
  2210          Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 047,8 2 036,9    
  2220          Медикаменти та перев’язувальні матеріали 3 531,9 3 529,1 2,4  
  2230          Продукти харчування 1 463,6 1 459,7    
  2240          Оплата послуг (крім комунальних) 1 925,9 1 906,0 2,7  
  2250 Видатки на відрядження 194,5 193,1 0,7  
  2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 097,5 7 068,8 0,0  
  2271          Оплата теплопостачання 4 117,8 4 115,6    
  2272          Оплата водопостачання і водовідведення 630,5 628,9    
  2273          Оплата електроенергії 1 368,3 1 363,0    
  2274          Оплата природного газу 707,9 688,3    
  2275          Оплата інших енергоносіїв 273,0 273,0    
  2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2,2 2,2    
  2600 Поточні трансферти 0,0 0,0 0,0  
  2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)        
  2620 Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів        
  2700 Соціальне забезпечення 912,5 911,9 0,0  
  2710          Виплата пенсій і допомоги 257,2 256,7    
  2720          Стипендії        
  2730          Інші виплати  населенню 655,3 655,2    
  2800 Інші поточні видатки 2,9 2,9    
  3000  Капітальні видатки 0,0 0,0 0,0  
  3100 Придбання основного капіталу 0,0 0,0 0,0  
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування - - -  
  3120 Капітальне будівництво (придбання) - - -  
  3130 Капітальний ремонт - - -  
  3140 Реконструкція та реставрація - - -  
             
  Інформація про стан фінансування  регіональних програм у рамках виконання державних цільових  програм та комплексних заходів з охорони здоров'я за рахунок коштів  місцевих бюджетів
 
  по ЦРЛ Надвірнянського району за 2016р.
              (тис.грн.)

з/п
Найменування
програми
2015 рік План на
2016 рік
Виконано станом
на 01.01.17 р.
%
План Виконано %
1 Комплексна програма "Здоров"я населення Прикарпаття" 274,6 274,6   640,3 640,3  
2 Програма і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу 44,0 44,0   34,0 34,0  
3 Програма серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, 25,0 25,0        
4 Донорство крові та її компонентів 19,2 19,2   14,4 14,4  
5 Державна цільова програма "Цукровий діабет" 200,0 200,0   250,0 250,0  
  Всього: 562,8 562,8 100,0% 938,7 938,7 100%
                                     

 Матеріально-технічне забезпечення
         Проведено  ремонтні роботи у кардіологічному (57,95 тис.грн.), хірургічному (35,0 тис. грн..), інфекційному (35,0 тис. грн.) відділеннях ЦРЛ, дитячій лікарні (20,0 тис.грн. – поточний ремонт, 97,7 тис. грн.. – ремонт даху), Ланчинській (50,0 тис.грн – встановлення вікон, 30,0 тис.грн. – ремонт даху), Делятинській  (180,0 тис.грн – капітальний ремонт туалетів, 60,0 тс.грн. – поточний ремонт, встановлення вікон і дверей, 50,0 тис.грн. – капітальний ремонт рентгенкабінету) міських лікарнях,  Білоославській ЛА (220,0 тис.грн. – поточний ремонт приміщення), на ФАПах с.с.В.Майдан (12,2 тис.грн. – встановлення вікон), Заріччя (215,1 тис.грн. – ремонт фасаду, 11,7 тис.грн. – поточний ремонт благоустрій).
          Проводився поточний ремонт фасаду ЦРЛ (57,03 тис.грн.), поточний ремонт приміщення (15,0 тис.грн.), встановлено тротуарну плитку (37,03 тис.грн.).
          Проводиться ремонт приміщень пологового будинку (50,0 тис.грн.)
Функціонує кабінет комп’ютерної томографії. Апарат приватний на умовах оренди. Проведено  5879 обстежень.
          Завершено роботи щодо реорганізації ФАП с.Заріччя в ЛА ЗПСМ. З 01.01.2017 року затверджено штатний розпис даного лікувального закладу.
 Окремі показники
 
Демографія

Показники 2015 2016
Число народжених всього 1450 1230
 Показник на 1 тис.нас. 12,5 10,6
Число померлих всього 1261 1127
Показник на 1 тис.нас. 10,9 9,7
Природній приріст населення в абс.числах +189 +103
Показник природнього приросту населення  (на 1000 нас.) +1,6 +0,9

 
Смертність немовлят
2015 р. 2,5 (4 дітей)
2016р. 10,6 (7дітей)
 
Робота амбулаторно-поліклінічних закладів

 Показник 2015 2016
Число відвідувань і поліклініці на 1 жит. включаючи відвідування до стоматолога 9,3 9,2
Число відвідувань на дому на 100 жит. 118,9 119,0
Число операцій в поліклініці на 10 тис.нас. 805,1 706,1
Число профілактичних флюорообстежень на 1 тис.дор.нас. 572,6 571,9
Число рентгенологічних досліджень на 1 тис.нас. 289,7 271,2
Число функціональних досліджень (ЕКГ) на 1 тис.нас. 855,5 857,4
Число УЗД на 1 тис.нас. 601,1 598,3
Число ендоскопічних досліджень на 1 тис.нас. 25,4 26,1
Число лабораторних аналізів (без загально клінічних ) на 100 жит. 835,4 834,4

 
 
Денний стаціонар

 Показник 2015 2016
Кількість ліжок 210 210
Показник забезпеченості на 10 тис.нас. 18,2 18,2
Кількість пролікованих хворих 12107 12151
Показник на 1 ліжко 57,7 57,9

Туберкульоз

Показник 2015 р. 2016 р. 2016 р.
6 міс. 9 міс. 12 міс.
Захворюваність загальна (абс.) 83 54 30 40 54
  показник на 100 тис. 72,0 46,7 25,9 34,6 46,7
Легеневий (абс.) 74 47 26 6 47
  показник на 100 тис. 64,2 40,6 22,5 31,2 40,6
Кількість деструкцій 25 25 12 18 25
  показник на 100 тис. 21,7 21,6 10,4 16,4 21,6
% до туберкульозу легень всього 33,8 53,2 46,2 50,0 53,2
Померло 11 4 2 3 4
  показник смертності 12,2 3,5 1,7 2,6 3,5
Туберкулінодіагностика
(на 1 тис. дітей)
91,0 93,7 37,6 68,5 93,7

          Систематично проводиться аналіз показників, заслуховуються окремі дільниці та заклади первинної ланки на протитуберкульозних комісіях та оперативних нарадах у головного лікаря ЦРЛ.
         Питання протитуберкульозної роботи заслуховувалось на координаційній раді при РДА, на сесіях сільських та селищних рад.
         У березні місяці питання епідситуації заслуховувалось на колегії райдержадміністрації за участю директора обласного фтизіопульмоцентру Л.Малофія. Найбільш критична ситуація на Ланчинському кущі.
Онкологія

Показники 2015 2016
К-ть випадків 245 259
Зареєстровано вперше 238 246
Захворюваність на 100 тис. нас. 212,0 212,8
Виявлено в ІVст.. 16,8 17,6
Морфологічна верифікація 91,4 89,6
Виявлено на профоглядах 28,2 26,4
Показник дорічної летальності 24,5  
Охоплення спецлікуванням 75,2 76,4

 
 
Візуальні локалізації

  2015 2016
Шийка матки
Всього 9 7
ІІІ ст... 3 3
IVст... 0  
% 22,2 42,8
Грудна залоза
Всього 25 26
ІІІ ст... 5 4
IVст... 4 0
% 40,0 15,3
Пряма кишка
Всього 16 11
ІІІ ст.. 1 1
IVст.. 2 1
% 18,8 18,1
Шкіра
Всього 32 22
ІІІ ст.. 0 2
IVст.. 0 0

Ротова порожнина за 2016р.6 випадків проти 9 у 2015 р.
- занедбаність 5/ 83,33%
Проведено тромболізисів– 13 проти 23  у 2015 р.
Виявлення окремих нозологічних форм захворювань:

Показник 2015 На 100 тис. 2016 На 100 тис.
Вперше  виявлено хворих з цукровим діабетом 307 265,7 320
 
276,9
Зареєстровано випадків глауком 25 21,6 26 22,5
Наркоманії 1 0,9 4 3,5
Вперше виявлено СНІД 9 7,8 7 6,1
Сифіліс 12 10,4 7 6,1
Гонорея 26 22,5 26 22,5
ГХ 3144 3527,9 3007 3374,2
ІХС 1589 1783,1 1483 1664,1
Інфаркт міокарда 94 105,5 83 93,1
         З них померло 16 17,0 18 20,2
ЦВЗ 2441 2739,1 2410 2704,3
Інсульти 216 242,4 196 219,9
         З них померло 48 53,8 31 34,8
Ревматоїдний артрит 3 2,6 7 6,1
Травми і отруєння 3784 3274,6 3705 3206,3

Медичне обслуговування учасників АТО у 2016 році
На стаціонарному  лікуванні перебувало 22 учасники АТО і було використано коштів 16500 грн.
Проведено  зубопротезування 29 учасникам АТО і  використано коштів 26633 грн.
Було видано 592 пільгових рецепти на суму 86296 грн.
 
Робота стаціонарних лікувальних закладів 

  2015 2016
Кількість фактично розгорнутих ліжок 575 575
Зайнятість одного ліжка у днях 314,1 323,2
Робота ліжка у порівнянні з нормативом (%) 95,2 98,0
Середня тривалість перебування хворого на ліжку в днях 10,6 10,4
Обіг ліжка (в днях) 29,6 31,0
Померло (абс.число) 96 83
Летальністі (%) 0,5 0,4
Зроблено розтинів 56 50
% розтинів 58,3 60,2
Питома вага сільських жителів (%) 57,5  
Відбулось пологів в пологовому будинку 741 756
Питома вага кесарських розтинів 17,0 17,0

Звернення
У 2016 році зареєстровано 71 звернення (6,14 на 10тис.нас. проти 7,0 у 2015 році).