60% 70% 80% 90%

Робота РЦСССДМ

                                                                                   Інформація 
                                                  про діяльність Надвірнянського РЦСССДМ  за 2016рік

 Соціальну роботу з дітьми, молоддю та сім’ями в районі проводить районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно  до Закону України від 21.06.01р. № 2558-111 «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».  

          В районі діє 1 районний ЦСССДМ.
          Основна мета діяльності Центру- створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб, а також підвищення якості та доступності надання професійних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних і юридичних послуг сім’ям, дітям та молоді.
 Соціальна робота  спрямована на:
-      раннє виявлення, облік та соціальний супровід сімей, які опинилися в  складних життєвих обставинах;
-      проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування засад усвідомленого, відповідального батьківства;
-      робота по створенню прийомних сімей, забезпечення соціального супроводу прийомних сімей;
-      надання послуг, соціальна підтримка сімей,  які опинилися в складних життєвих обставинах;
-  проведення інформаційно-просвітницьких, профілактичних заходів у дитячому молодіжному середовищі.
 
 
Соціальна підтримка сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах
 
Працівниками РЦСССДМ  2016 році виявлено та проведено оцінку потреб 513сімей, з них 364 сімей (в них 431 дітей), які опинилися в складних життєвих обставинах. Під соціальним супроводом перебували 15 сімей, в них 48 дітей.
 Надано гуманітарну допомогу 96 сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Проведено роботу з 91 сім’ями, учасниківАТО, надано 266 індивідуальних консультацій.
Проведено роботу з 27особами, які перемістилися з тимчасово окупованої  території та районів проведення АТО, надано 115 індивідуальних консультацій.     
Проводилася відповідна робота щодо сприяння в оздоровленні та відпочинку дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах залучалися до заходів, які проводилися РЦСССДМ, а саме: «Великодня писанка», «Повір у себе», до відзначення Дня захисту дітей, акції «Скоро до школи», ігротек до Конвенції ООН про права дітей.
До дня св. Миколая та Різвяних свят було закуплено новорічні подарунки дітям учасників АТО. 
 
 
Соціально-профілактична робота з сім’ями,
дітьми та молоддю
 
Згідно ст. 7 Закону України від 15 січня 2009 року № 878-VІ “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” Центр здійснює соціально-профілактичну роботу щодо запобігання наслідків негативних явищ. В РЦСССДМ діє Мобільний консультативний пункт соціальної роботи.
В рамках діяльності МКП здійснено 84 виїзди у  населені пункти району, під час яких надано 1273  індивідуальних послуг. Серед отримувачів послуг: сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомні сім’ї, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, безробітні, тощо.
Під час виїздів проведено групові заходи (лекції, бесіди, відеолекторії, тренінги).
З метою підвищення кваліфікації працівники центру систематично відвідують семінари в ОЦСССДМ у сфері здійснення профілактичної роботи та підтримки молоді з груп ризику. 
З метою популяризації здорового способу життя в РЦСССДМ діє  спеціалізована служба “Школа волонтерів”, до участі в якій залучено 32 осіб з числа учнівської, студентської  молоді, працюючих громадян.
 
Здійснення соціальної роботи із особами,
звільненими з місць позбавлення волі та умовно засудженими
 
На виконання Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», з метою якісного надання соціальних послуг створено  спеціалізованеформування"Служба соціальної допомоги молоді, яка повернулася з місць позбавлення волі або умовно-засудженамолодь".
В 2016 році соціальною роботою охоплено 73 осіб, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, надано 184 індивідуальні консультації, а саме допомога в оформленні документів, допомога в оформленні різних видів соціальних допомог, поставлено на облік в центр зайнятості, працевлаштовано,  отримано допомогу в лікуванні, догляді,  надано допомогу (гуманітарну, продуктові набори), надано юридичні консультації .
 Налагоджена співпраця з районним підрозділом кримінально-виконавчої  інспекції. Спільно з КВІ проводиться оцінка потреб сімей та осіб, за потреби  - соціальний супровід, надаються індивідуальні послуги.
 
Сімейні форми виховання
 
Право дитини на сім’ю закріплено на законодавчому рівні і перш за все – в Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, Сімейному кодексі України.Тільки виховання в сім’ї відповідає найкращим інтересам дитини.
У разі, якщо дитина залишилася сиротою або позбавлена батьківського піклування, вона має право відповідно до законодавства бути насамперед усиновлена, влаштована під опіку, піклування, у прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу. Саме ці форми влаштування дитини є сімейними та дають змогу дитині виховуватись і зростати в сім’ї.
         Сімейні форми влаштування забезпечують соціальний захист, захист майнових та житлових прав дитини, догляд, виховання, вирішення медичних проблем, подолання психологічних травм, задоволення щоденних потреб дитини, яка залишилася без батьківського піклування.
РЦСССДМздійснює системну роботу щодо впровадження сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Визначальною умовою розвитку сімейних форм влаштування дітей є проведення інформаційних заходів з роз’яснення доцільності й необхідності запровадження сімейного виховання дітей, формування позитивного іміджу інститутів сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Для залучення громадян до створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу в районі  використовуються такі методики:
- бесіди з головами, секретарями сільських, селищних, міських рад, директорами, педагогами-організаторами навчальних закладів під час виїздів спеціалізованого формування «Мобільний консультативний пункт у сільській та гірській місцевості»;
- розміщення у приміщеннях сільських та селищних рад стендів «Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді інформують», на яких висвітлено матеріали щодо особливостей створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
         - розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів (плакати, буклети, пам’ятки);
В Надвірнянському районі впродовж 2016року функціонували9прийомних сімей, в яких виховується 14дітей.
 
Робота із дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування
 
На виконання Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді постійно здійснюється робота із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, спрямована на їх соціальну та психологічну адаптацію. Соціальною роботою охоплено 107 дітей- сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які проживають в опікунських сім’я.
Соціальними  послугами охоплено  16 осіб з числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надано 85 послуг.