60% 70% 80% 90%

Інновації

КАТАЛОГНАЙВАГОМІШИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ І РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ ГАЛИЦЬКИХ КМІТЛИВЦІВ

http://www.if.gov.ua/files/catal.pdf