60% 70% 80% 90%

Відділ освіти

Структура відділу

Адреса:
вул.Грушевського, 18 
м. Надвірна, 78400

vo_nadvirna@ukr.net
Розпорядок роботи: 
понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя

Графік особистого прийому громадян – вівторок з 9.00 до 17.00

 

Відділ освіти Надвірнянської райдержадміністрації - http://nadosvita.if.ua/

Северилов Степан Вячеславович начальник відділу 2-83-57
Криска Іван Миколайович заст. начальника відділу  
Дзем’юк Тетяна Михайлівна головний спеціаліст 2-23-16
Безбородько Микола Петрович головний спеціаліст 2-86-14
Штаєр Марта Федорівна головний спеціаліст 2-86-14
Мельник Марія Василівна головний спеціаліст 2-86-14
Петрик Богдан Васильович директор районного інформаційно-методичного центру  2-37-91
Явірницька Оксана Сергіївна головний бухгалтер центр. бухг.  2-41-33
 
Винник Михайло Васильович гол.райкому проф-ки праців.освіти   2-65-34
 
Впродовж 2016 року з боку виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування  приділялася  достатня  увага  розвитку  та  функціонуванню  освіти  в  районі.
В  2016-2017 навчальному  році  збережена, завдяки  фінансуванню  державному  та  районного  рівня  мережа  дошкільних  (ДНЗ),  позашкільних  (ПНЗ)  та  загальноосвітніх  (ЗНЗ)  навчальних  закладів.  На  нинішній  день  в  районі  функціонує: 29  ДНЗ  з  них  5  у  складі  навчально-виховних  комплексів  в  яких  виховується  2711 дітей;  54 – ЗНЗ  в  яких  навчається  13726  учнів.  В  6  ЗНЗ  поки  що  існує  двозмінне   навчання  де  в  другу  зміну  навчається  514 учнів.  В  районі  діє  2  міжшкільні  навчально-виробничі  комбінати, в яких  здобувають  допрофесійну  і  професійну  підготовку  1145 учнів  10-11 класів.  Освітні  потреби  працюючої  молоді  задовольняє  1 вечірня  (змінна)  школа, де  навчається  59 осіб;  5 ПНЗ  (Надвірнянські: районний центр дитячої творчості  та  національно-патріотичного  виховання  молоді,  районний  еколого-натуралістичний  центр, районна станція  юних  техніків, дитяча  юнацька спортивна школа, Ланчинський центр дитячої та юнацької творчості)  в  354  гуртках  та  секціях  різного  спрямування  охоплюють  навчанням  та  вихованням  5231 учня  ЗНЗ  району.
При  відділі  освіти  повноцінно  працює  психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК), від серпня 2016 року відбулися  6 засідань ПМПК під час яких обстежено 51 дитина дошкільного та шкільного віку з особливими потребами. На обліку ПМПК 244 дитини з розумовими та (або) фізичними вадами, які можуть навчатися. 31 дитина не підлягає навчанню за станом здоров’я, 74 учні ЗНЗ району навчаються за індивідуальною  формою навчання.  В  2016-2017 навчальному  році  у  8  ЗНЗ  (Битківській  ЗОШ  І-ІІІ ст. №1, Делятинській  ЗОШ  І-ІІІ ст. №1, Лоївській  ЗОШ І-ІІІ ст., Чорноославській  ЗОШ  І-ІІІ ст., Переріслянській  ЗОШ  І-ІІІ ст., Пасічнянській  ЗОШ  І-ІІІ ст, Білозоринській ЗОШ І-ІІ ст, Ланчинській  ЗОШ І-ІІ ст.) організована інклюзивна форма навчання. В цих ЗНЗ введено  по  0,5 ставки асистента вчителя для здійснення соціального супроводу та допомоги у навчанні учням з особливими потребами. Вивчається питання впровадження  інклюзивної форми навчання для дітей дошкільного віку. 79 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в ЗНЗ району були забезпечені безплатним гарячим харчуванням. Вартість обіду на одного учня 1-4 класів – 10 гривень, 5-11 класів – 14 гривень. В канікулярний період даній категорії дітей виплачено грошову компенсацію за недоодержане гаряче харчування в розмірі вартості обідів.  У вересні  2016 року даній категорії дітей, учням 1-11 класів виплачено по 650 грн. на придбання одягу та спортивної форми. Всім  11-ом випускникам 11-х класів із числа дітей-сиріт виплачено згідно чинного законодавства  по 9458.00 грн. вихідної допомоги, а 4 випускникам 9-х класів цієї ж категорії, після надання довідок про продовження навчання в ПТУ та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, такі ж суми.
Учні ЗНЗ району в 2016-2017 н.р. забезпечені підручниками на 97,5% від потреби.
Вся виховна робота в ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ району спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді, формування у них національної свідомості, активної громадянської позиції, моральної та правової культури. В закладах освіти району досить активно пропагуються ідеї патріотизму про що свідчить масова участь школярів у різних районних конкурсах, фестивалях, тощо.
Згідно з новими державними стандартами освіти успішне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в усі сфери діяльності освітньої галузі є важливим критерієм успішного вирішення питання рівного доступу до якісної освіти всіх школярів. Станом на сьогодні швидкісним інтернетом забезпечено  33  ЗНЗ  і усі ПНЗ, в інших ЗНЗ функціонує поки що мобільний інтернет через відсутність провайдера в даних місцевостях. В 2016 році закуплено комп’ютерної та периферійної техніки на суму 546741,0 грн. за сприяння та підтримки РДА  та ОДА.
Про належно поставлений навчально-виховний процес в закладах освіти району свідчать результати участі учнів ЗНЗ у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН, конкурсах художньої, технічної творчості:
-- у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін учні району зайняли 51 переможне місце, з них 3 – перші місця, 18- другі, 30- треті;
--на ІV етапі:  1- друге, 3-дипломанти;
-переможцями ІІ етапу (обласного) МАН стало 12 учнів, з них 4-перші місця, 2 – другі, 6- треті.
Також на ІІІ обласному етапі  Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика здобули  одне призове місце.
У ІІІ етапі (обласному) Міжнародного конкурсу з українознавства  одне друге  місце.
У ІІІ етапі (обласному) конкурсу творчих робіт і малюнка «Україна, в якій я хочу жити» одне призове місце.
В обласній олімпіаді з християнської етики  одне перше місце.
Обласний конкурс з технічного креслення два перших місця.
Обласний конкурс та олімпіада з образотворчого мистецтва два перших місця, два других місця і два третіх місця.
Конкурс ім..Лесі Українки «Змагаймось за нове життя»: одне перше місце, два других і одне третє місце.