60% 70% 80% 90%

Звернення громадян

Рекомендації громадянам, які звернулись на особистий прийом до керівництва райдержадміністрації.

Громадянам, які прийшли на прийом, рекомендується:
1.  Уважно ознайомитися з графіком прийому громадян у Надвірнянській райдержадміністрації та Законом «Про звернення громадян».
2. Якщо питання, яке потребує вирішення, відрізняється складністю, а для його вирішення залучається значна кількість аргументів, фактів тощо, то заявникові бажано завчасно викласти питання в письмовій формі. При собі бажано мати документи, які засвідчують особу, а також документи, які мають підставу для вирішення питання ґрунтовно.
3. З питанням чи заявою звертатися до посадової особи, в компетенції якої входить вирішення проблеми. Зі скаргою звертаються до посадової особи, в безпосередньому підпорядкуванні якої знаходиться державний орган, підприємство, організація чи посадова особа, яка здійснює оскаржувану дію.
4.  Відповідати на питання посадової особи, яка веде прийом за суттю. Пам’ятати, що точні відповіді на задані питання дозволяють всебічно з’ясувати зміст заяви чи скарги та прийняти оптимальне рішення.
5.  Уважно вислухати роз’яснення посадової особи, яка веде прийом. Це зможе швидше прийняти за зверненням рішення, його підстави, обґрунтування.
6. Бути самокритичним. Не виключна можливість, що вказані на прийомі прохання і вимоги не ґрунтуються на Законі, якщо не можуть бути задоволені з об’єктивних причин. У випадках непогодження з рішенням, заявник вправі просити в особи, яка веде прийом, роз’яснення про можливість і порядок оскарження.
7. Пам’ятати, що керівники райдержадміністрації заінтересовані в правильному і своєчасному вирішенні поставленого громадянином питання, завжди готові надати допомогу, дати пораду, роз’яснення, ґрунтовані на Законах України та життєвому досвіді.
 

Нормативні акти, що регламентують роботу із зверненням громадян