60% 70% 80% 90%

Виконання районного бюджету за 2016 рік

                                                                                             Додаток 1
                                                                                    до рішення районної ради
                                                                                    від 16.03.2017 № 328-11/2017

                                                                                   "Про затвердження звіту
                                                                                    про виконання районного 
                                                                                    бюджету за 2016 рік"

 
 

Звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік
 
а) Звіт про виконання дохідної частини районного бюджету за 2016 рік

Код НАЗВА ДОХОДІВ Уточнений план на 2016 рік Виконано за 2016 рік Відхилення до плану за звітний період
в сумі відсоток виконання до уточнених призначень за 2016 рік

 

1 2 3 4 5 6
11010100 Податок на доходи фізичних осіб 84528,9 85970,2 1441,3 101,7
11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій , що належать до комунальної власності району 6,4 6,5 0,1 101,6
22080400 Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна , що знаходиться у комунальній власності району 100,0 119,4 19,4 119,4
21010300 Частина чистого прибутку (доходу)господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету 20,0   1,7 108,5
24060300 Інші надходження 35,0 36,5 1,5 104,3
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 105,0 109,0 4,0 103,8
  РАЗОМ ДОХОДІВ 84795,3 86263,3 1468,0 101,7
41020100 Базова дотація 27072,5 27072,5 0,0 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 172413,7 172413,7 0,0 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 79915,0 79915,0 0,0 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення 471082,4 468946,5 -2135,9 99,5
41035000 Інші субвенції 2360,4 2319,4 -41,0 98,3
41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам , що утворився на початок бюджетного періоду 600,0 600,0 0,0 100,0
  Всього доходів загального фонду 838239,3 837530,4 -708,9 99,9
  Спеціальний фонд        
21110000 Надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 0,0 0,2 0,2  
24110900 Відсотки за користування довгостроковим кредитом   0,5 0,5  
25000000 Власні надходження бюджетних установ 7675,0 7225,1 -449,9 94,1
41035000 Інші субвенції 9852,1 9676,7 -175,4 98,2
41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам , що утворився на початок бюджетного періоду 30,0 30,0 0,0 100,0
  Всього доходів спеціального фонду 17557,1 16932,5 -624,6 96,4
  ЗАГАЛЬНІ ДОХОДИ 855796,4 854462,9 -1333,5 99,8

 
б) Звіт про виконання видаткової частини районного бюджету
за 2016 рік

Код Найменування видатків Затверджено на 2016 рік з урахуванням внесених змін Виконано за 2016 рік Відсоток виконання до уточнених призначень

 

1 2 3 4 5
  Загальний фонд      
010000 Державне управління 2599,6 2588,7 99,6
070000 Освіта 229892,2 228382,9 99,3
080000 Охорона здоров"я 83997,4 83776,3 99,7
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 477075,2 474732,8 99,5
110000 Культура і мистецтво 27893,3 27830,9 99,8
120000 Засоби масової інформації 366,8 356,8 97,3
130000 Фізична культура і спорт 2429,3 2408,1 99,1
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 80,0 80,0 100,0
210000 Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха 252,4 252,4 100,0
250000 Інші видатки 2820,8 2776,7 98,4
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 76,9 76,9 100,0
250380 Інші субвенції 7325,5 7141,7 97,5
  Разом видатків загального фонду 834809,4 830404,2 99,5
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 834809,4 830404,2 99,5
  Спеціальний фонд      
  Освіта 13344,2 10986,5 82,3
  Охорона здоров'я 1196,7 2437,0 203,6
  Соціальний захист та соціальне забезпечення 809,1 893,1 110,4
  Культура і мистецтво 1116,0 1284,0 115,1
  Засоби масової інформації 60,0 50,0 83,3
  Фізична культура і спорт   6,4  
  Будівництво 352,7 351,0 99,5
  Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 10,0 10,0 100,0
  Цільові фонди 706,0 706,0 100,0
  Інші субвенції 7017,9 6862,4 97,8
  Інші видатки 605,0 605,0 100,0
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 25217,6 24191,4 95,9
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО і СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ 860027,0 854595,6 99,4

 
 
 
Керуючий справами районної ради                                І. І. Середюк