60% 70% 80% 90%

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДАННЯ КРЕДИТІВ ОБЛАСНИМ ФОНДОМ ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ

Програма «Власний дім» розроблена відповідно до Указу Президента України від 27.03.1998 року № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» та діє з метою фінансової підтримки індивідуальних забудовників шляхом надання їм довгострокових кредитів для спорудження індивідуальних житлових будинків.
Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або переселилися для постійного проживання), будують індивідуальне житло в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують в сільській місцевості.
Кредит індивідуальному забудовнику надається до 20 років з внесенням за користування ним плати у розмірі 3 (трьох) відсотків річних від суми отриманого (неповернутого) кредиту на час сплати. Молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка чи дружини не перевищує 35 років) кредит надається до 30 років. Багатодітним забудовникам (троє і більше дітей до 18 років) надається безвідсотковий кредит.
Надання кредиту здійснюється згідно кредитного договору, що укладається на підставі спільного протокольного рішення Фонду та відповідної комісії райдержадміністрації (міськвиконкому). Позичальниками подається до вищевказаних комісій заява, завізована головою райдержадміністрації (міськвиконкому) та відповідні документи, перелік яких додається (додаток).
Сума кредиту визначається фондом з урахуванням рівня платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості об’єкта кредитування та граничного розміру кредиту в сумі 300 тис. гривень для спорудження нового житлового будинку, 150 тис. гривень для реконструкції житлового будинку або добудови незавершеного будівництвом житла, 200 тис. гривень для придбання житла та 50 тис. гривень для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій.
Для забезпечення погашення кредиту позичальник повинен подати нотаріально посвідчений іпотечний договір нерухомого майна забудовника чи договір поруки.
Надання кредиту проводиться грошовими коштами поетапно, згідно з графіком будівництва, який є складовою частиною кредитного договору. Після завершення окремого етапу будівництва, кредитування наступного здійснюється після підписання двохстороннього акту за участю забудовника та представника Фонду.
Протягом усього фінансування будівництва Фонд здійснює нагляд за виконанням етапів робіт та за цільовим використанням наданого кредиту.
Оплата відсотків за користування кредитом проводиться грошовими коштами щоквартально, починаючи з видачі першої частини кредиту.
Погашення кредиту розпочинається позичальником через два місяці після завершення терміну будівництва, який не повинен перевищувати двох років з моменту отримання першої частини кредиту.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 516 від 17.07.2015року“Про затвердження змін, що вносяться до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, військовослужбовцям, резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом або військовозобов’язаним (що підтверджується відповідними документами) з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби у особливий період, звільняться від сплати відсотків та нарахувань за прострочені платежі, пені та штрафи на час дії цього особливого періоду.
Позичальник має право на дострокове погашення кредиту та/або внесення плати за користування ним.
До повного погашення кредиту і відсотків за користування ним позичальник не має права продати або передати майнові права на житловий будинок, який будується, третій особі.
 
 Доводимо до Вашого відома, що за період дії програми «Власний дім» прийнято на кредитування 914 забудовників, в тому числі з Надвірнянського району на будівництво житла - 17 забудовників, з яких 1 забудовник – на газифікацію житлового будинку.
Просимо звертатись до Надвірнянської райдержадміністрації та обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі згідно поданих нижче даних.
 
Додаток
Перелік документів, необхідних для оформлення кредиту:
1.      Заява на ім’я Голови фонду.
2.      Заява-клопотання на ім’я Голови райдержадміністрації (міськвиконкому).
3.      Клопотання сільської ради про надання кредиту на ім’я Голови фонду.
4.      Довідка сільської ради про склад сім’ї, місце проживання і наявність підсобного господарства та дохід від нього.
5.      Довідку з місця роботи позичальника і членів його сім’ї із зазначенням доходу, одержаного за 6 попередніх місяців.
6.      Будівельний паспорт на будову та (або) повідомлення (декларацію) на початок будівельних робіт.
7.      Довідку, видану  реєстраційною службою районного управління юстиції або органом місцевого самоврядування, про наявність (відсутність) приватного житла.
8.      Висновок про  визначення експертної грошової оцінки земельної ділянки, нерухомого майна.
9.      Витяг з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
10.Заява повнолітніх членів сім’ї позичальника про виконання зобов’язань за кредитом, як фінансових поручителів.
11.Витяг з книг Державного земельного кадастру на земельну ділянку, що передається в іпотеку.
12.Документ, що підтверджує відкриття рахунку в банку.
13.Протокол райдержадміністрації (міської ради).
При поданні зазначених документів пред’являються документ на право приватної власності на землю, паспорт та довідка про  ідентифікаційний код громадянина України.
 
 
За довідками звертатись за номером телефону:
 
(034 2) 78-94-20 (приймальня);
(034 2) 78-94-21 (бухгалтерія);
(034 2) 78-94-22 (кредитно-договірний відділ)
 
Адреса фонду:
м. Івано-Франківськ
вул. С. Бандери, 77 (каб. 209, 210)